خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهرستان رودسر و جغرافیای آن با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شهرهای ایران كه دارای ویژگی های تكامل یافته در طی قرون متمادی بودند، در عرض چند دهه گذشته دچار تحولی عظیم شدند. آنچه كه این شهررا به عنوان خصوصیات كالبدی خود داشتن، فضاها و عناصر معماری - شهرسازی ارزشمندی بودند كه منبعث از فرهنگ حاكم بر زندگی شهروندان بود. هر فضا یا عنصر معماری - شهری، طبق نیازهای روزمره ساكنین شهرها و در جواب به رشد و دگرگونی جامعه به رشد و دگرگونی جامعه شهری در طی زمان شكل گرفته و تكامل یافته بود. بافت های قدیم به همراه عناصر و فضاهای شهری درون خود مانند شبكه معابر، بازارها و آب انبارها، مساجد و كاروانسرا و ... علاوه بر شكل فیزیكی قابل توجه و خصوصیات كالبدی، ارزش های فرهنگی،‌اجتماعی و تاریخی ویژه ای را نیز در خود نهفته دارند

 

 

 

فهرست مطالب
3-2- ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 41
3-2-1- ز مین شناسی 46
3-2-2- گسل ها و لرزه خیزی 47
3-2-2- توپوگرافی و شیب 48
3-2-3- نواحی پست ساحلی: 48
3-2-4- اقلیم 49
3-2-4-1- جریان های هوائی(باد غالب ): 49
3-2-4-2-دما 51
3-2-4-3- رطوبت نسبی 52
3-2-4-4- بارش 53
3-2-5- هیدرولوژی و منابع آب 54
3-2-6-خاک شناسی 55
3-3- ویژگی جغرافیای انسانی رودسر 56
3-3-1- ویژگی جغرافیایی تاریخی رودسر 59
3-3-2- بررسی روند تحولات جمعیتی شهر رودسر 60
33--3- بررسی ساختار سنی و جنسی جمعیت شهر رودسر 64
3-3-4-  مهاجرت 64
3-3-5-بررسی وضعیت سواد 65
3-3-6- ویژگی های اقتصادی رودسر 66
3-3-7- عوامل موثر در پیدایش و شکل گیری شهر رودسر 69
3-3-8- تقسیمات کالبدی شهر رودسر 69
3-3-9- وضعیت کاربری زمین در شهر رودسر 69
منابع