خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه لیبرالیسم و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism) در معنای لغوی به معنی آزادی خواهی می‌باشد (البته لازم به ذکر است کاربرد کلمه لیبرال برای شخصی در ایران و در ادبیات سیاسی به معنای پیروی آن شخص از مکتب لیبرالیسم بوده و معنای لغوی آن منظور نمی‌شود) به آرایه وسیعی از ایده‌ها و تئوری‌های مرتبط دولت اطلاق می‌شود که آزادی شخصی را مهم‌ترین هدف سیاسی می‌داند. لیبرالیسم مدرن در عصر روشنگری ریشه دارد. به صورت کلی، لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت تأکید دارد. شاخه‌های مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاست‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند، اما همه آن‌ها به صورت عمومی توسط چند قاعده متحد هستند، از جمله گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان، محدود کردن قدرت دولت‌ها، نقش قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک سیستم شفاف دولتی. همه لیبرال‌ها -همینطور بعضی از هواداران ایدئولوژی‌های سیاسی دیگر - از چند فرم مختلف دولت که به آن لیبرال دموکراسی اطلاق می‌شود، با انتخابات آزاد و عادلانه و حقوق یکسان همه شهروندان توسط قانون، حمایت می‌کنند.

 

 

 

فهرست مطالب
3-1لیبرالیسم چیست 74
3-2  تاریخچه 74
3-3 ریشه های تاریخی لیبرالیسم 75
3-4 مولفه های لیبرالیسم 76
3-5 آزادی در اندیشه امروز غرب    77
3-6 دلایل آزادی از دیدگاه فیلسوفان غربی  78
3-7 تعریف آزادی از دیدگاه غربیون   81
3-8 انواع آزادی اجتماعی  82
3-9 تلقی از آزادی 83
3-10 لزوم آزادی لیبرالی 85
3-11 جایگاه آزادی اجتماعی در اندیشه لیبرالیسم 86
3-12 قلمرو آزادی لیبرالی 87
3-13 نقد وبررسی نظریه لیبرالیسم در زمینه آزادی اجتماعی 88
3-14 هدف بودن آزادی در لیبرالیسم 89
3-15 آزادی در غرب بر چه پایه هایی استوار است و پی آمدهای منفی آن چیست 93
3-16 جمع بندی 93
منابع