خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مخاطب رسانه و انواع آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


براساس یک تعریف، مخاطب کسی است که داوطلبانه به محتوا یا رسانه معینی روی می آورد(رضایی بایندر،1382).همچنین مخاطب به عنوان گیرنده با توجه به نقشی که در فرآیند ارتباطی دارد تعریف می شود.مخاطب درواقع کسی است که قصد داریم پیام های سازمان یا دستگاهی را که در آن کار می کنیم به وی منتقل کنیم.

 

 

 

فهرست مطالب
مخاطب به عنوان عامل اثرپذیر در رفتار74
271 تعریف مخاطب75
272 دسته بندی مخاطب75
2721 مخاطبان بر مبنای ویژگی های جمعیت شناختی76
2722 مخاطبان بر حسب باورها76
2723 مخاطبان بر حسب نگرش ها76
2724 مخاطبان بر اساس رفتار77
2725 مخاطبان بر اساس دسترسی77
2726 مخاطبان بر اساس منابع درآمدی77
2727 مخاطبان بر اساس مراحل فراگرد78
2728 مخاطبان بر اساس استفاده از رسانه ها78
2729 مخاطبان بر اساس موضوع و ارتباط78
27210 مخاطبان بر اساس قومیت و استفاده از رسانه ها79
28 نگرش کاربردی به تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران81
281 تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران81
282 شاخصه های رسانه دینی در جمهوری اسلامی ایران82
283 ملاحظات برنامه ریزی فرهنگی در تعامل میان دین و رسانه83
284 مورد کاوی " ازتو می پرسند"84
29 تاریخچه ای از تحقیقات در داخل کشور و مروری بر تحقیقات پیشین
منابع