خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم تعاون و شرکت‌های تعاون با فرمت docx در قالب 68 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در فرهنگ معین تعاون به معنی یکدیگر را یاری‌کردن و به هم یاری‌کردن هست و در لغت‌نامه دهخدا، «هم‌پشت شدن»، «یکدیگر را یاری‌کردن»، «بعضی قوم بعضی دیگر را یاری‌کردن» و «باهم مددکاری یکدیگر را کردن» برابر واژه تعاون آمده است. در فرهنگ لغات انگلیسی وبستر Cooperation کلمه‌ای مرکب است که از دو بخش ترکیب‌شده یکی Co که در زبان لاتین به معنی «باهم» و دیگری Operation از ریشه لاتینی Operei مشتق شده و معنی «عمل» و «کارکردن» را دارد و درنتیجه Cooperate به معنی «کارکردن باهم» و Cooperation عمل «همکاری»، «تشریک‌مساعی» و «شرکت در انجام یک کار مشترک» است (صفری و همکاران، 1388: 16).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مفهوم تعاون و شرکت‌های تعاون 14
2-2-تعاونیهای تولید روستایی 16
2-2-1 - تعریف تعاونیهای تولید روستایی 16
2-2-2- اهداف شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌های روستایی 18
2-2-3- مزایای شرکتهای تعاونی‌های تولید روستایی 19
2-3- نظریه‌های پیرامون تعاون 22
2-3-1- رابرت اون 23
2-3-2- فیلیپ بوشه 23
2-3-3- دكتر ویلیام كینگ 24
2-3-4- شارل فوریه: 24
2-3-5- لوئی بلان: 26
2-4- مکتب‌های مهم تعاونی 26
2-4-1-مکتب تعاونی اسلام 26
2-4-2- مکتب تعاونی مشترک‌المنافع 27
2-4-3- مکتب کاپیتالیسم اصلاح‌شده 27
2-4-4- مكتب ضابطه ی رقابتی 28
2-4- 5-  مكتب شولتز 28
2-4-6- مكتب رایفایزن: 28
2-5- تاریخچه تعاونی‌ها 30
2-6- تاریخچه تعاونی روستایی در ایران 31
2-7- اصول تعاونی‌ها 33
2-8- عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی 35
2-9- تجارب تعاونی‌های روستایی در جهان 41
2-9-1- تعاونی‌های روستایی در کشورهای پیشرفته 41
2-9-1-1- تعاونی‌های کشاورزی در سوئیس 41
2-9-1-2- تعاونی کشاورزی در آمریکا 42
2-9-1-3- تعاونی کشاورزی هلند 44
2-9-1-4- پرتغال: 44
2-9-2- تعاونی‌های روستایی در کشورهای جهان سوم 45
2-9-2-1- تعاونی تولیدی در چین 45
2-9-2-2- تعاونی‌های روستایی در ترکیه 46
2-9-2-3- مکزیک: 47
2-9-2-4- اندونزی 48
2-9-2-5- تعاونی کشاورزی در مجارستان 50
2-9-2-6-تعاونی در ویتنام 51
2-9-2-7- تعاونی کشاورزی در پاکستان 52
2-10- تعاون و کارآفرینی 55
2-11-تعاون و سرمایه اجتماعی 57
2-12- توانمندسازی 59
2-12-1- مفهوم توانمندسازی 59
2-12-2- رویکردهای توانمندسازی 60
2-12-3- تبیین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعاونی‌های تولیدی 63
منابع