خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم شهرداری و مدیریت شهری با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


الگوهای جهانی مدیریت شهری در كشورهای مختلف با توجه به حاكمیت سیاسی آنها متفاوت است. این الگو بر حسب این كه مدیران محلی در شهرها و مدیران روستایی در روستاها چه میزان اختیاراتی دارند، متفاوت است.با این حال، كشورهای مختلف در مدیریت و برنامه ریزی های شهری خود، محورها و اركان مشخص شده از سوی سازمان ملل را مدنظر قرار می دهند.الگوهای  مدیریت شهری در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است و هر كدام از این جوامع، با توجه به نوع حكومت سیاسی حاكم بر خود، نوعی از شیوه های مدیریت شهری را در دستور كار دارند.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه   16
1-2- بررسی مفهوم شهرداری و مدیریت شهری  17
1-1-2- تاریخچه شهرداری   17
2-2-  مفهوم تامین مالی شهر  21
1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی  21
  2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری  22
3-2-2- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات  22
4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه  23
    3 -2- منابع درآمدشهرداری    23
  1-3-2- قیمت گذاری خدمات شهری یا فروش خدمات  21
  2-3-2-قیمت گذاری خدمات عمومی و نقش آن در كارائی  22
  3-3-2- قاعده قیمت گذاری براساس هزینه نهایی بمنظورحفظ كارایی  22
  4-3-2- قیمت گذاری خدمات و كالاهای عمومی در صورت وجود منافع  23
5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی26
7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده  27
  8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب  27     4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری  28
1-4-2- روش استقراض  28
 2-4-2-  روش استفاده از كمكهای بلاعوض دولت
منابع