خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بیماری‌های ایسکمیک قلبی و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 68 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بیماری‌های ایسکمیک قلبی (IHD) وضعیتی است که در آن عدم تأمین کافی خون و اکسیژن به بخشی از میوکارد اتفاق می افتد. به طور مشخص IHD زمانی روی می دهد که عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اکسیژن میوکارد بوجود می آید. شایعترین علت ایسکمی میوکارد بیماری آترواسکلروتیک انسدادی شریانهای کرونری اپیکاردیال است که باعث کاهش منطقه ای در جریان خون میوکارد و خون‌رسانی ناکافی میوکارد تغذیه شونده از شریان کرونر درگیر می‌شود.

 

 

 

فهرست مطالب
?-?- بیماری‌های ایسکمیک قلبی( (IHD 2
1-1-1- اپیدمیولوژی 2
1-1-2- پاتوفیزیولوژی 3
1-1-3- آترواسکلروز کرونر 4
1-1-4- آثار ایسکمی 6
1-1-4-1- بیماری ایسکمیک قلبی علامتدار و بیعلامت 7
1-2- آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد بدون بالارفتن قطعهST 8
1-2-1- تعریف 9
1-2-2- پاتوفیزیولوژی 9
1-2-3- تظاهرات بالینی 10
1-2-4- یافته‌های پاراکلینیک 11
1-2-5- ارزیابی تشخیصی 12
1-2-6- ارزیابی خطرات و پیشآگهی 13
1-2-7- درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد بدون بالارفتن قطعهی ST 15
1-2-8- استراتژی تهاجمی در برابر محافظهکارانه 18
1-2-9- درمان طولانیمدت 19
1-2-10- آنژین واریان پرینزمتال 20
1-2-10-1- اتیولوژی 20
1-2-10-2- تظاهرات بالینی و آنژیوگرافیک 20
1-2-10-3- درمان آنژین واریان پرینزمتال 21
1-2-10-4- پیش آگهی در آنژین واریان پرینزمتال 22
1-3- انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST 22
1-3-1- اپیدمیولوژی و اهمیت ارزیابی انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST 22
1-3-2- پاتوفیزیولوژی 23
1-3-3- تظاهرات بالینی و یافته‌های فیزیکی 25
1-3-4- پاراکلینیک در انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST 27
1-3-4-1- یافته‌های آزمایشگاهی 27
1-3-4-2- الکتروکاردیوگرام 28
1-3-4-3- بیومارکرهای قلبی سرم 28
1-3-4-4- تصویربرداری از قلب 30
1-4- درمان مقدماتی انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST 31
1-4-1- مراقبت پیش بیمارستانی 31
1-4-2- درمان در بخش اورژانس 32
1-4-2-1- کنترل درد 33
1-4-2-2- استراتژی‌های درمانی 34
1-5- درمان انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST در بیمارستان 41
1-5-1- درمان دارویی 43
1-5-1-1- عوامل آنتی ترومبوتیک 43
1-5-1-2- بتابلوکرها 45
1-5-1-3- مهارکننده‌های سیستم رنین- آنژیوتانسین- آلدوسترون 46
1-6- عوارض ناشی از انفارکتوس میوکارد 47
1-6-1- سوء عملکرد بطنی 47
1-6-2- ارزیابی همودینامیکی: 48
1-6-3- شوک کاردیوژنیک: 49
1-6-4- آریتمی 49
1-6-5- ضربان‌های پیش رس بطنی 49
1-6-7- فیبریلاسیون و تاکی کاردی بطنی 50
1-6-8- آریتمی‌های فوق بطنی 51
1-6-9- برادی کاردی سینوسی 51
1-6-10- پریکاردیت 52
1-6-11- ترومبوآمبولی 52
1-6-12- آنوریسم بطن چپ 53
1-6-12-1- تعریف 53
1-6-12-2- تاریخچه 53
1-6-12-3- علائم بالینی 54
1-6-12-4- جراحی آنوریسم بطن چپ 55
1-6-12-5- ریسک فاکتورهای مرگ ومیر زودرس: 56
1-6-12-6- ریسک فاکتورهای مرگ و میر دیر رس 57
1-6-12-7- میزان بقا 57
1-7- مروری بر مطالعات مشابه 57
منابع