خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه پره اکلامپسی و برنامه درمانی آن با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اختلالات پرفشاری خون شایع ترین عارضه طبی حاملگی به شمار می روند و 5 تا 10%  از تمام حاملگی ها را درگیر می کنند. این اختلالات مسوؤل قریب به 15% از موارد مرگ و میر مادری هستند. این اختلالات دربرگیرنده هیپرتانسیون قبل از حاملگی که اصطلاحاً هیپرتانسیون مزمن نامیده می شود، و همچنین گروهی ازا ختلالات هیپرتانسیون منحصر به حاملگی هستند که هیپرتانسیون حاملگی و پره اکلامپسی نام دارند. پره اکلامپسی، اکلامپسی و هیپرتانسیون گذرا همگی در مقوله گسترده هیپرتانسیون حاملگی جای می گیرند. تقریبا 30% ازا ختلالات پرفشاری خون در حاملگی ناشی از هیپرتانسیون حاملگی هستند. طیف این بیماری ها ازا فزایش خفیف فشار خون که از نظر بالینی اهمیت ناچیزی دارد تا هیپرتانسیون شدید و اختلال عملکرد اندام های متعدد متغیر است. میزان بروز این بیماری به متغیرهای دموگرافیک بسیار متعددی بستگی دارد که از آن جمله میتوان سن و نژاد مادر و مشکلات طبی زمینه ساز وابسته را نام برد. درک فرآیند این بیماری و تاثیر اختلالات پرفشاری خون بر حاملگی اهمیت بسیار زیادی دارد چون این اختلالات هنوز هم یکی از علل اصلی مرگ و میز و عوارض مادری و پری ناتال در سراسر جهان به شمار می روند. 

 

 

 

فهرست مطالب
اختلالات پرفشاری خون در حاملگی 8
2-1-1-تعریف و طبقه بندی  8
2-2-پره اکلامپسی 11
2-2-1-سبب شناسی 13
2-2-2-پاتوفیزیولوژی 14
2-2-3-پیش گیری 16
2-3-پره اکلامپسی خفیف 16
2-3-1-تشخیص پره اکلامپسی خفیف 16
2-3-2-برنامه درمانی پره اکلامپسی خفیف 16
2-4-پره اکلامپسی شدید 18
2-4-1-برنامه درمانی پره اکلامپسی شدید 18
2-5-سندرم HELLP 20
2-5-1-تشخیص سندرم HELLP 20
2-5-2-برنامه درمانی سندرم HELLP 20
2-6-اکلامپسی 20
2-6-1-برنامه درمانی اکلامپسی 21
2-7-هایپرتانسیون مزمن 21
2-7-1-برنامه درمانی  22
2-8-دیابت شیرین وحاملگی 24
2-8-1-متابولیسم سوخت های بدن 24
2-8-2-طبقه بندی دیابت 26
2-8-3-غربالگری و تشخیص دیابت حاملگی 27
2-8-4-عوارض حاملگی 28
2-8-5-عوارض نوزادی 30
2-8-5-1-مرگ و میر حوالی تولد(پری ناتال) 30
2-8-5-2-تغییر رشد جنین 31
2-8-5-3-ناهنجاری های متابولیک 32
2-8-5-4-سایر عوارض نوزادی 33
2-8-6-برنامه درمانی دیابت 34
2-8-6-1-رژیم غذایی 34
2-8-6-2-ورزش 35
2-8-6-3-درمان با انسولین 35
2-8-7-ارزیابی جنین 36
2-9-بیماری های تیروئید 38
2-9-1-عملکرد تیروئید مادر در حاملگی طبیعی 38
2-9-2-هیپوتیروئیدی مادر 38
2-9-3-هیپر تیروئیدی مادر 39
2-9-4-ندول ها و سرطان تیروئید 43
2-10-عملکرد تیروئید جنین 44
2-11-صرع 45
2-12-بررسی مقالات
منابع