خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه پایدار شهری و مولفه های آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


امروزه با رشد روز افزون شهر نشینی، مشکلات شهر نشینی بیش از هر زمان دیگری دامنگیر شهرهای کشور گردیده اند. این مشکلات با تأثیر گذاری بر تمامی جنبه های شهر نشینی، روابط منطقی زندگی شهری را نابسامان می نمایند. مشکلات یاد شده ریشه های گوناگونی داشته و از جهات مختلف قابل بررسی است. یکی از جنبه ها که هم علت و هم معلول بسیاری از معضلات شهری است، وجود شهر کهن در دل شهر امروزین است. ماهیت ویژه شهر کهن و بافت های شهری فرسوده، هر گونه بی توجهی به آن را از جهات مختلف مردود می سازد؛ از جهت اقتصادی: چون دارای امکانات بالقوه ای اعم از زیر ساختی و روساختی است؛ از جهت فرهنگی: چون خاستگاه شهر امروزی ویادگاری از فرهنگ و تاریخ پیشین است

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 25
2-1- مفاهیم، اهداف و اصول توسعه پایدار شهری و پایداری 29
2-1-1- پیدایش واژه توسعه پایدار 33
2-1-2- مولفه ها و شاخص های توسعه پایدار 33
2-1-3-اهداف توسعه پایدار 37
2-1-4-توسعه پایدار شهری 39
2-1-5-مفهوم پایداری شهرها در اندیشه متفکرین 41
2-2- فرسودگی، زمینه ها و فرایندها شکل گیری بافت های فرسوده و گونه های مداخله کننده در بافت های فرسوده  42
2-2-1-مفهوم بافت فرسوده
منابع