خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سكونتگاههای غیررسمی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سكونتگاه های غیررسمی در جهان از پیشینه طولانی برخوردار است، که از زمان شکل گیری تا کنون با عناوین متعددی چون: حاشیه نشینی، سکونتگاه های خودرو و نابسامان، اجتماعات آلونکی، سكونتگاه نابهنجار و خود انگیخته نامیده می شود. بدین صورت كه شخصی به غیراز مالك زمین، مساكنی را با اجازه و یا بدون اجازه صاحب ملك می ساخته است. اما آنها مساكن حاشیه ای غیرقانونی، به آن مفهومی كه ما تعریف و طبقه بندی می نمائیم، نبوده اند.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-1- مفهوم سكونتگاههای غیررسمی 15
2-1-2- تعاریف سكونتگاههای غیررسمی 17
2-1-3- تعریف توانمند سازی 20
2-2- گرایشات شهرنشینی و سكونتگاههای غیررسمی 20
2-2-1- گرایشات جهانی 20
2-2-2- گرایشات شهرنشینی و سكونتگاههای غیررسمی در ایران 28
2-3- ویژگیهای اسکانهای غیررسمی 30
منابع