خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شاخصهای پایداری در بافت فرسوده محله عالی قاپوی اردبیل با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شاخص های کالبدی بافت های فرسوده شهری نشان دهنده میزان ایستایی و فرسودگی و رخوت کالبد و بدنه ساختمانهای این محله هستند. شاخص های کالبدی در شناسایی بافتهای فرسوده نقش اساسی را ایفا مینمایند، چناچه در شناسایی رسمی این بافتها از طریق وزارت مسکن و شهرسازی نیز معیارهای کالبدی نقش اساسی در تعیین محدوده بافتهای فرسوده دارند. شاخصهای کالبدی مدنظر ما در این پژوهش 4 مورد هستند که در ذیل به آنها اشاره میگردد. و یکی از شاخصهای کالبدی یعنی شاخص سطوح طبقات ساختمانی (با رسم جدول و قید امتیازات در این بخش آورده خواهد شد لذا از ترسیم جداول و تشریح همه شاخصها با جداول و ضریبهای مربوطه جهت جلوگیری از طولانی شدن مباحث صرف نظر خواهد شد و تنها به جدول نهایی درپایان بحث بسنده میشود.

 

 

 

فهرست مطالب
شاخصهای پایداری در بافت فرسوده محله عالی قاپوی اردبیل 44
2-3-1- شاخصهای کالبدی(A) 44
2-3-2- شاخص های اقتصادی(B). 46
2-3-3- شاخص های اجتماعی(C) 48
2-3-4- شاخص های زیست محیطی(D)  51
2-4-گونه های مداخله در بافت¬های فرسوده 53
2-4-1-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده 53
2-4-2 -بهسازی    57
2-4-3-  نوسازی    58
2-4-4- بازسازی
منابع