خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه استراتژیهای کنترلی در خودرو های هایبرید برقی با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بسیاری از استراتژیهای کنترلی عملکردی برپایه مشاهدات و قوانین تجربی می باشد. در این راستا استراتژی های کنترلی ساده ای در مراکز تحقیقاتی دنیا برروی خودروهای هایبرید برقی اعمال شده است. به عنوان نمونه در مرجع[1]، در شرایطی که حالت شارژ  باتری ها در حد بالایی است خودرو به صورت الکتریکی خالص عمل می کند و در بزرگراهها و یا در شرایط کاهش SOC از موتور احتراقی برای جبرانسازی SOC باتریها استفاده می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که در این شرایط خودرو قادر به طی مسافت رانشی معادل 400  کیلومتر در سیکل شهری است. 

 

 

 

فهرست مطالب
استراتژیهای کنترلی در خودرو های هایبرید برقی 6
مقدمه 7
1-1) استراتژی های کنترلی بر پایه قوانین تجربی 8
2-1) استراتژی کنترل مبتنی بر بهینه سازی استاتیکی 19
1-2-1) تعریف مسئله 21
3-1) استراتژی کنترل مبتنی بر کنترل بهینه 37
1-3-1) فرمول بندی مسئله 41
2-3-1)بهینه سازی براساس برنامه ریزی پویا 46
3-3-1) نتایج شبیه سازی 48
4-3-1)شناسایی الگوی رانشی 55
4-1) استراتژی کنترل مبتنی بر مدلسازی دینامیکی 62
منابع