خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه امنیت سیستمهای قدرت با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


زمانی سیستم وارد حالت هشدار می‌شود كه وضعیت سیستم بدتر شده باشد. در این حالت همه متغیرهای سیستم هنوز در محدوده قابل قبول بوده و هیچ كدام از متغیرهای سیستم از محدوده‌های خود خارج نشده‌اند. با این وجود زمانی كه یك پیشامدی رخ دهد المانهای سیستم ممكن است اضافه باری را تجربه كرده و سیستم را وارد مرحله اضطراری كنند. در صورتی كه اغتشاش وارده به سیستم به اندازه كافی بزرگ باشد ممكن است سیستم مستقیما از حالت نرمال به حالت اضطراری وارد گردد.

 

 

 

فهرست مطالب
6-1- قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت
6-2- حالت نرمال
6-3- وضعیت هشدار
6-4- وضعیت اضطراری
6-5- وضعیت فوق بحرانی
6-6- وضعیت بازیابی
6-6-1- بازیابی سیستم قدرت (Power System Restoration)
6-7- پایداری فركانس
6-8- ناپایداری ولتاژ
6-9- ناپایداری زاویه‌ای گذرا
6-10- عوامل موثر در پدیده فروپاشی سیستم
6-10-1- راه‌حلهای بلندمدت
6-10-2- دستیابی به كنترلهای هوشمند
6-10-3- جزیره‌سازی
6-10-4- حذف بار 
6-11- طراحی یك سیستم انعطاف‌پذیر به جای یك سیستم شكننده
6-12- بازیابی از خروجهای متوالی
6-13- امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستمهای قدرت
6-13-1- معیارهای امنیت
6-13-2- روشهای ارزیابی امنیت
6-13-3-روش انتگرالگیری عددی
6-13-4- روش مستقیم لیاپانف
6-13-5- روشهای احتمالی
6-13-6- روشهای مبتنی بر سیستمهای خبره
6-14- ارزیابی آنلاین امنیت دینامیکی
6-15- ویژگیهای حوادث متوالی در سیستمهای قدرت
6-16- روشهای بررسی حوادث نادر
6-17- خطای پنهان (Hidden Failure) در سیستمهای حفاظتی
6-18- ارزیابی احتمال خطر (Probability Risk Assessment)
6-19- درخت حادثه دینامیکی (DET: Dynamic Event Tree) 
منابع