خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سیستم های فتوولتائیک و معرفی آنها با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


پدیده ای که در اثر تابش نور خورشید بدون استفاده از مکانیزم های محرک الکتریسیته تولید کند، پدیده فتوولتائیک گویند و به هر سیستمی که از این پدیده استفاده کند، سیستم فتوولتائیک گویند. در این روش انرژی تشعشعات خورشید بدون هیچ واسطه ای و فقط به کمک سلول های فتوولتائیک به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. مبنای اصلی این پدیده بر مبنای اثر فتوالکتریک است بیان می داشت، انرژی نور باعث می شود تا الکترون ها از ماده جدا شوند و این اثر، اساس کار سلول های فتوولتائیک می باشد که در قسمت های بعد به عنوان اصلی ترین قسمت یک سیستم فتوولتائیک با طرز کار آن آشنا خواهیم شد.

 

 

 

فهرست مطالب
4-1- معرفی پدیده فتوولتائیک 49
4-2- معرفی سیستم های فتوولتائیک و مزایا و معایب این سیستم ها 51
4-2-1- مزایای تولید الکتریسته با استفاده از سیستم های فتوولتائیک 51
4-2-2- معایب سیستم های فتوولتائیک 51
4-3-کاربرد سیستم های فتو ولتائیک 51
4-4- آشنایی با بخش های مختلف یک سیستم فتو ولتائیک کامل 52
4-5- راندمان سلول های خورشیدی 52
4-6- تاثیر افزایش درجه حرارت محیط بر پارامترهای مشخصه الکتریکی سلول خورشیدی 53
4-7- تاثیر تغییر میزان انرژی جذب شده از خورشید در منحنی مشخصه الکتریکی سلول خورشیدی 53
4-8- افزایش راندمان سلول های فتوولتائیک 54
4-9- اجزای سیستم های فتوولتائیک 55
4-9-1- پنل یا مدول خورشیدی 55
4-9-2- تنظیم کننده 55
4-9-3- واحد ذخیره سازی انرژی در سیستم های فوتوولتائیک 55
4-9-4- تنظیم کننده ولتاژ خروجی 56
4-9-5- اینورتر ولتاژ 56
4-10- طبقه بندی سیستم های فوتوولتائیک از لحاظ نحوه تامین بار مصرف کننده 57
منابع