خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی و بررسی آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اتصال خودروهای الکتریکی ترکیبی به شبکه از طریق سوکت خانگی یا پارکینگ‌های عمومی مخصوص شارژ خودروها موجب اضافه شدن جریان شارژ خودروها به شبکه توزیع می‌شود. بار اضافی ناشی از شارژ خودروها موجب تلفات توان و انحراف ولتاژ در شبکه می‌شود. از دیدگاه بهره بردار سیستم قدرت، تلفات توان و عوامل مؤثر بر کیفیت توان نظیر پروفیل ولتاژ و عدم تعادل ولتاژ در حین شارژ خودروها یک نگرانی اقتصادی و فنی است که باید محدود و کنترل گردد. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی روی تلفات توان و انحراف ولتاژ در شبکه توزیع
2-1-1 شارژ غیر هماهنگ
2-1-2 شارژ هماهنگ شده 
2-2 بررسی اثر افزایش تعداد خودرو بر تلفات و هزینه سرمایه گذاری در شبکه قدرت
2-2-1 سرمایه گذاری افزایشی در ساعت های پیک
2-2-2 کاهش سرمایه گذاری در ساعات پیک با راهبرد شارژ هوشمند
2-2-3 انتقال زمان شارژ به ساعات غیر پیک
2-2-4 تلفات افزایشی انرژی
2-3 شارژ بهینه خودرو های الکتریکی با رعایت قیود شبکه توزیغ و انتقال قدرت ماکزیمم
2-3-1 تابع هدف استاندارد
2-3-2 قیود مسئله بهینه سازی
2-3-3 تابع هدف وزنی
2-3-4 ولتاژ شبکه در حالت شارژ کنترل نشده وکنترل شده خودرو
2-4 انتقال توان از خودرو به شبکه توزیع و تامین ذخیره چرخان و تثبیت فرکانس شبکه
منابع