خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کاهش مرتبه سیستمهای قدرت و خوشه بندی اطلاعات با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از آنجا که یکی از نیازمندیهای اساسی در بحث جزیره سازی دسته بندی عناصر شبکه از جمله واحدهای نیروگاهی، خطوط انتقال و باسهای شبکه قدرت در گروههایی است که دارای یک سری خصوصیات مشابه هستند، از اینرو خوشه بندی (Clustering) مناسب شبکه از بحثهای مهم این رساله خواهد بود. همچنین کاهش مرتبه برای سیستمهای قدرت با ابعاد وسیع به منظور تعیین معادلهای دینامیکی سیستم و پرهیز از رویارویی با محاسبات حجیم و غیرضروری در این رساله اجتناب ناپذیر می باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
4-1-کاهش مرتبه سیستمهای قدرت و خوشه بندی اطلاعات 
4-1-1- خوشه‌بندی تقسیم‌گر K-Means
4-2- بکارگیری روشهای خوشه بندی در سیستم های قدرت
4-3- روشهای معادلسازی دینامیکی
4-4- روش تحلیل شکل نرمال (NFA: Normal Form Analysis)
4-4-1- آنالیز شکل نرمال در نزدیکی تشدیدهای قوی
4-5- روش زیرفضای Krylov
4-5-1- روش اسکالر Arnoldi 
4-5-2- روش بلوکی Arnoldi
4-5-3- تطبیق گشتاورها و زیرفضای Krylov
4-6- کاهش مرتبه با زیر فضای Krylov و نظریه همسویی
4-7-تئوری اختلالات ویژه (PA: Perturbation Analysis )
منابع