خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کیفیت توان در بازار برق تجدید ساختار یافته با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


     تقریباً در تمامی کشورها و در صد سال اخیرصنعت برق به صورت انحصاری بوده و تحت نظارت دولت قرار داشته است این صنعت به صورت انحصاریکپارچه و با ساختار عمودی فعالیت می کرده و دولت مالکیت کلیه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع را در اختیار داشته و فقط شرکت برق ملی یا محلی مجاز به تولید، انتقال، توزیع و فروش برق در محدوده خدماتی خود بوده است شرکت برق مجبور بود نیاز تمام مصرف کنندگان منطقه خدماتی خود را تأمین نماید، نه الزاماً آن هایی را که سودآورند شیوه های عملیاتی و کسب و کار شرکت برق می بایست مطابق قواعدی بود که توسط ناظرین دولتی تعیین می گردید

 

 

 

فهرست مطالب
کیفیت توان در بازار برق تجدید ساختار یافته
2-1- مقدمه8
2-2- صنعت برق سنتی8
2-3- انگیزه های تجدید ساختار صنعت برق9
2-4- عوامل موثربر روند تجدید ساختار9
2-5-مدل های اجرایی ساختار صنعت برق12
2-5-1- مدل انحصاریکپارچه عمودی 13
2-5-2- مدل انحصارخریدار14
2-5-3 - مدل رقابت دربازارعمده فروشی15
2-5-4- مدل انتخاب کامل مشتری17
2-6- مراحل هشتگانه اصلاحات درصنعت برق19
2-7- کیفیت توان در بازار برق تجدید ساختار یافته22
2-8- ملزومات قراردادهای کیفیت توان25
2-9- قراردادهای بین شرکت های مختلف24
2-10- مانیتورینگ وارزیابی کیفیت توان26
2-11- نتیجه گیری
منابع