خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه كنترل نرخ و مفهوم عدالت در شبكه های داده با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


با فرض اینکه تغییرات ترافیك ورودی شبكه بیش از حد مجاز باشد، تغییرات تصادفی و آمارگان متغیر ارتباط ها باعث سرریز شدن قابلیت حمل ترافیك شبكه می شوند. اگر شبكه هیچ كنترلی بر روی ورودی ها نداشته باشد بافرهای شبكه پر می شوند و این امر باعث حذف برخی از بسته های پیغام و در نهایت، استفاده ناكارآمد از خطوط مخابراتی می شود و گذردهی1 شبكه افت می كند و حتی اگر ورودی ها به حالت طبیعی خود باز گردند شبكه هنوز دچار ازدحام خواهد بود.

 

 

 

فهرست مطالب
كنترل نرخ و مفهوم عدالت در شبكه های داده
3-1 مقدمه26
3-2  مفهوم کنترل نرخ و اهداف آن 27
3-2-1 روشهای  بر اساس پنجره 27
3-2-2 روشهای بر اساس نرخ 28
3-3  تقسیم بندی ترافیک های موجود در سطح شبكه 29
3-4  مفهوم عدالت در تخصیص نرخ در شبكه های داده 31
3-4-1 مدل شبكه 32
3-4-2 معیار عدالت حداكثر- حداقل33
3-4-3 معیار عدالت تناسبی 34
3-4-4 معیار عدالت حداقل تأخیر بالقوه 36
3-4-5 تخصیص پهنای باند وزن دهی شده 36
3-4-6 معیار عدالت تناسبی
3-5  نتیجه گیری 
منابع