خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدل حرارتی دینامیكی ماژول فتوولتائی با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


دمای ماژول فتوولتائی تابعی از ویژگی های مواد تشكیل دهنده و پارامترهای ورودی آن است. در این فصل با استفاده از ساختار مداری به بررسی دینامیكی مدل حرارتی ماژول فتوولتائی پرداخته شده است. در مدل پیشنهادی ورودی ها و مواد تشكیل دهنده بترتیب بعنوان منابع و المان های مدار الكتریكی در نظر گرفته شده است. روش آنالیز گره برای بدست آوردن دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی بكار رفته است. در ادامه با انتخاب مشخصات آب و هوایی آرام و نا آرام به بررسی منابع و المان های مدار پرداخته شده و با تحلیل معادلات، ولتاژ گره ها تعیین شده است. در نهایت چگونگی تاثیر هر یك از منابع بر دمای ماژول فتوولتائی بحث شده است.

 

 

 

فهرست مطالب
چكیده 59
5-1- مقدمه 59
5-2- مدل حرارتی ماژول فتوولتائی 61
5-3- ضرایب مدل حرارتی 62
5-3-1- انرژی خورشیدی دریافتی 62
5-3-2- انرژی الكتریكی تولیدی 63
5-3-3- انتقال حرارت 63
5-3-3-1- انتقال حرارت به روش تشعشی 64
5-3-3-2- انتقال حرارت به روش جابجایی 64
5-3-3-3- انتقال حرارت به روش رسانایی 65
5-3-4- ظرفیت حرارتی 65
5-4- مدار معادل الكتریكی 66
5-5- شبیه سازی 67
5-6- نتیجه گیری 74
منابع