خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


گره های حسگر به کار رفته در شبکه های حسگر بی سیم مجهز به فرستنده گیرنده هایی هستند که برای ارسال و دریافت داده مورد استفاده قرار می گیرند. این فرستنده گیرنده ها دارای باتری هستند و اغلب جایگزین و شارژ دوباره باتری ها غیر ممکن است. بنابراین یکی از ملاحظات اصلی و مهم در شبکه های حسگر عمر گره های حسگر است

 

 

 

فهرست مطالب
3-4 مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم 36
3-5 اتصال داده 37
3-5-1 دستیابی چند گانه مبتنی بر تقسیم بندی زمانی TDMA 38
3-5-2 دستیابی چند گانه مبتنی بر تشخیص حامل CSMA 38
3-6 لایه شبکه 38
3-7 سیستم های فازی در شبکه های حسگر بی سیم 39
3-7-1 مروری بر منطق فازی 39
3-7-1-1 مجموعه های فازی 40
3-7-1-2 توابع عضویت 41
3-7-1-3 عملگرهای فازی 
3-7-1-4 قوانین  اگر- آنگاه 42
3-7-1-5 سیستم های استنتاج فازی 42
3-8 الگوریتم LEACH 43
3-8-1 فاز راه انداز 44
3-8-2 فاز حالت پایدار 44
3-9 الگوریتم CHEF 44
3-9-1 انتخاب سرخوشه با استفاده از منطق فازی 45
3-10 کارهای مرتبط در زمینه تحرک ایستگاه پایه 46
3-11 مروری بر الگوریتم اجتماع ذرات 
3-11-1 الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات 49
3-11-2 عملکرد کلی الگوریتم ذرات 50
3-11-3 محاسبه سرعت هر ذره 50
3-11-4 ضرایب شتاب و اعداد تصادفی 51
3-11-5 انتخاب سرعت ماکزیمم 51
3-11-6 انتخاب اینرسی وزنی 
منابع