خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مطالعات انجام شده درباره مباحث برق با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تشخیص سریع، دقیق و آنلاین ناپایداری برای انجام برخی اعمال كنترل اضطراری ضروری می‌باشد. روشهای مرسوم در مقالات برای این كار عموما استفاده از اندازه‌گیرهای فازوری كلی و روشهای ابتكاری است. در [40] یك روش دقیق برای تشخیص آنلاین از دست رفتن سنكرونیزم بر اساس اندازه‌گیریهای ولتاژ و جریان در خطوط ارایه شده است. همچنین در [40] از تكنیك انرژی پتانسیل در خطوط استفاده كرده و شرایطی كه باعث ناپایداری سیستم می‌شوند از تحلیل تابع انرژی بدست آورده است. وقوع یك اغتشاش بزرگ در سیستم قدرت ممكن است باعث خروج كنترل‌نشده ژنراتورها و خروجهای متوالی و نهایتا فروپاشی گردد

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-مقدمه
2-2- مطالعات انجام شده در تشخیص پایداری گذرا 
2-3- مطالعات انجام شده در مورد همسویی(Coherency) و تعیین معادلهای دینامیکی
2-3-1- مطالعات انجام گرفته در حوزه زمان
2-3-2- مطالعات انجام گرفته در حوزه فرکانس
2-4- مطالعات انجام شده در مورد همسویی و جزیره‌سازی سیستم
2-5- مطالعات انجام گرفته در حوزه جزیره‌سازی
2-6- كاهش شبكه در جزیره‌سازی
2-7- روش جزایر توده‌ای یا متراكم
2-8- بارزدایی در جزایر
2-8-1- تعریف حذف بار
2-8-1- تعریف حذف بار
منابع