خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نظریه گراف و کاربرد آن در سیستمهای قدرت با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


با توجه به ساختار شبکه قدرت و امکان نمایش توپولوژی آن به صورت یک گراف این امکان فراهم می گردد تا بتوان از خصوصیات و تئوریهای موجود در نظریه گرافها در بحث جزیره سازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته استفاده نمود. هدف این فصل معرفی کاربردهای این نظریه در جزیره سازی سیستمهای قدرت می باشد.  تئوری گراف به عنوان یكی از شاخه‌های مهم ریاضی در طول نیمه دوم قرن نوزدهم ارایه شده و از سال 1930 با سرعت زیادی توسعه یافته است. بدون شك لئونارد اویلر ریاضیدان سویسی پدر نظریه گراف است. مساله مشهور پل كونیزبرگ (شکل(5-3)) او بعنوان اولین مساله در نظریه گراف محسوب می‌گردد. تئوری گراف اساسا مطالعه یك سری ساختارهای ریاضی بنام گراف است. از این رو این تئوری نظر مهندسین را برای حل مسایل خود در زمینه‌های تخصصی شان جلب كرده است. در این قسمت برخی از تعاریف و قضایای مهم نظریه گراف را بیان می‌کنیم [115].

 

 

 

فهرست مطالب
5-1- تعریف گراف
5-2- تعریف گرافهای متصل
5-3- ماتریس همسایگی یك گراف
5-4- اتصال (Connectivity)
5-5- گراف جهت دار
5-6- تعریف حداقل كات‌ست
5-7- تعریف ادغام رئوس (گوشه‌ها)
5-8- حداقل درخت پوشا
5-9- درخت استینیر
5-10- تحقق تئوری گراف در سیستم قدرت
5-11- بکارگیری الگوریتم پریم (Algorithm Prim ) جهت حل مساله درخت پوشای حداقل
5-12- الگوریتم Prim 
5-13- الگوریتمKruskal  
5-14-الگوریتم Baruvka
منابع