خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نقش عوامل الكتریكی در فواصل فازها با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در خطوط انتقال نیرو لازمه محاسبه و تعیین حداقل فاصله فازها از یکدیگر یا بدنه برج‌ها مستلزم رعایت نکات متعددی است که بدون توجه به آنها بهینه سازی فواصل میسر نمی باشد، یکی از نکات مهم متوجه به دیدگاههای الکتریکی در تعیین فاصله مناسب فازها می باشند.

 

 

 

فهرست مطالب
3-1- مقدمه : 12
3-2- تعیین حداقل فاصله هوائی از دیدگاه اضافه ولتاژ کلیدزنی 12
3-2-1-  مدل EPRI 13
3-2-2- مدل CRIEPI 13
3-2-3- مدل IEEE 14
3-2-4- مقایسه مدل ها 15
3-3- حداقل فاصله هوائی از دیدگاه صاعقه 16
3-4- حداقل طول زنجیره مقره ها 18
3-5- جمع بندی 
منابع