خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آنتی بیوتیک و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 77 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بر طبق تعریف اولیه Waksman  ( 1947- 1944 ) آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی ساخته شده بوسیله میکروارگانیسم ها هستند که می توانند رشد باکتری ها را متوقف کرده و یا حتی آنها را تخریب کنند(1) در سال 1957 شخص دیگری به نام Dekker بیان کرد که آنتی بیوتیکها مواد تشکیل شده بوسیله میکروارگانیسم ها می باشد که در غلظت های پایین می توانند مانع از رشد ارگانیسم های دیگر شوند( 1)

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف آنتی بیوتیک10 
1-7) تاریخچه آنتی بیوتیک11 
1-8) اهمیت اقتصادی آنتی بیوتیک ها12 
1-9) گروه های تولید کننده آنتی بیوتیک ها13 
1-10) معرفی و بیان ویژگی های Saccharopolyspora erythraea 14 
1-11) طبقه بندی آنتی بیوتیک ها15 
1-11-1) طبقه بندی بر اساس منبع بیولوژیک15 
1-11-2) طبقه بندی بر اساس ساختار شیمیایی16 
1-11-3) طبقه بندی بر اساس مکانیسم عمل17 
1-12) مواردکاربرد آنتی بیوتیک ها24 
1-13) ماکرولیدها27 
1-14) اریترومایسین، ساختمان و ویژگی ها30 
1-15) تاریخچه تولید اریترومایسین31
1-16) نام ها و فرمول شیمیایی اریترومایسین32 
1-17) مکانیسم عمل اریترومایسین32 
1-18) فعالیت ضد میکروبی اریترومایسین33 
1-19) فارماکوکینتیک34 
1-20) مصارف بالینی اریترومایسین34 
1-21) عوارض جانبی اریترومایسین35 
1-22) اشکال دارویی اریترومایسین36 
1-23) آنتی بیوتیک های مشتق شده از اریترومایسین36 
1-24) مراحل کلیدی فرآیند تولید آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین38 
1-24-1) حفظ و نگهداری کشت فعال39
1-24-2) تهیه مایه تلقیح به فرم سوسپانسیون اسپوری و توسعه آن44
1-24-3) مرحله پیش کشت یا بذردهی یا seeding 45 
1-24-4) مرحله تخمیر یا Fermentation 47 
1-24-4-1) تکنولوژی تخمیر آنتی بیوتیک48 
1-24-4-1-1) تخمیر شیک فلاسک48 
1-24-4-1-2) فرمانتورهای همزن دار49 
1-24-4-2) بررسی تأثیر عوامل مختلف برروی تخمیر و تولید آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین50
1-24-4-2-1) تأثیر محیط کشت تخمیر و ترکیبات مورد استفاده در آن50 
1-24-4-2-1-1) منابع کربنی51 
1-24-4-2-1-2) منابع نیتروژنی55
1-24-4-2-1-3) آب57
1-24-4-2-1-4) مواد معدنی57 
1-24-4-2-1-5) مواد مغذی پیچیده59 
1-24-4-2-1-6) ویتامین ها و فاکتورهای رشد61 
1-24-4-2-1-7) پیش ماده ها61
1-24-4-2-1-8) القا کننده ها و تحریک کننده ها61 
1-24-4-2-2) تأثیر pH62
1-24-4-2-3) تأثیر دما64 
1-24-4-2-4) تأثیر هوادهی67
1-24-4-2-5) تأثیر هم زدن68 
1-24-4-2-6) تأثیر دی اکسید کربن71 
1-24-4-2-7) تأثیر کف71 
1-24-4-2-8) تأثیر استریلیزاسیون73
1-24-4-2-9) تأثیر ویسکوزیته74
1-24-4-2-10) تأثیراریترومایسین تولید شده76
1-24-5) برداشت و خالص سازی محصول
منابع