خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آنزیم ها و ساختار آن ها با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 آنزیم ها موادی پروتئینی هستند كه توسط سلول ها تولید شده و به عنوان كاتالیست جهت سرعت بخشیدن به این واكنش های شیمیایی كه در سلول رخ می دهند، عمل می كنند. آنزیم ها می توانند سرعت واكنش های سلول را تا 106  تا 1012  افزایش داده و این امكان را ایجاد كنند كه واكنش ها در دمای عادی سلول انجام بگیرد. 

 

 

 

فهرست مطالب
1-4-1- آنزیم ها و ساختار آن ها 4
1-4-2- مكانیسم عمل آنزیم ها 5
1-4-3- عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها 6
1-4-4- انواع آنزیم 8
1-4-5- آنزیم های میكروبی و انواع آن ها 9
1-4-6- معرفی آنزیم ال-آسپارژیناز 10
1-4-7- منابع تولید آنزیم ال آسپارژیناز 11
1-4-8- مكانیسم عمل و ساختار آنزیم ال آسپارژیناز 13
1-4-9- خاك و میكروفلور آن 15
1-4-10- تخمیر در بستر جامد 16
1-4-10-1- سوبستراهای مورد استفاده برای تولید آنزیم در بستر جامد 
منابع