خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بازار سهام و شاخص های ارزیابی آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


وجود ارتباط پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام بطور گسترده به بحث و بررسی گذاشته شده است. مبنای چنین مطالعاتی، استفاده از مدل هایی است که بیان می کنند که قیمت سهام می تواند به عنوان تنزیل جریان نقدی مورد انتظار تلقی شود. از اینرو، تعیین قیمت سهام مستلزم وجود نرخ بازده و جریانات نقدی مورد انتظار است (التون و گروبر ، 1991) . متغیرهای اقتصادی دارای اثرات عمده ای بر جریانات نقدی آتی و بازده مورد درخواست هستند، به همین خاطر انتظار می¬رود که دارای تاثیر با اهمیتی بر روی قیمت سهام نیز داشته باشند. 

 

 

 

فهرست مطالب
ارتباط میان متغیر های کلان اقتصادی و بازده سهام 26
2-8- شاخص های ارزیابی بازار سهام 34
2-8-1- تعریف شاخص 35
2-8-2- شاخص های ارزیابی بازار سهام 38
2-8-2-1- موارد استفاده عام 39
2-8-2-2- موارد استفاده خاص 39
2-8-3- کاربرد شاخص های قینتی سهام 44
2-8-4- شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 46
2-8-4-1- محاسبه شاخص قیمت سهام در سطح شرکت، صنعت و کل 47
2-8-4-2- محاسبه شاخص کل قیمت سهام 47
2-8-4-3- نحوه تعدیل پایه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران 51
2-8-4-4- تعدیل شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 53
2-8-5- بررسی تاثیر متغیر های خرد اقتصادی بر شاخص قیمت سهام 54
2-8-5-1- رفتار و انتظارات سرمایه گذاری 54
2-8-5-2- اثر پرداخت سود نقدی بر شاخص قیمت سهام 55
2-9- بورس اوراق بهادار 58
2-9-1- نگاه بنیادین به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
منابع