خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه باستان شناسی ملی گرا با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


توجه به انسان، جامعه و تشکیلات اجتماعی پس از ظهور طبقه سرمایه دار در اروپا باعث توجه بیشتر به مسائل انسانی شد بورژوازی به نظر وبر باعث شد ساختار های حزبی و پایگاه هایی که منشا اعتبار و این طبقات از طریق تحصیل علم و -245 ، شان اجتماعی افراد درجامعه اند شکل بگیرد )گیدنز، 1386

 

 

 

فهرست مطالب
 باستان شناسی ملی گرا  11
درآمد  11
1-2 شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جهان از قرن 14 تا 22 میلادی  11
2-2 تعریف مفاهیم  17
1-2-2 تعریف برخی مفاهیم ایدئولوژیک  18
2-2-2 وجوه افتراق و تشابه ملی گرایی، میهن پرستی، باستان گرایی و نژاد پرستی  11
3-2-2 مفهوم دولت مدرن و روند شکل گیری آن  11
4-2-2 هویت ملی  13
3-2 روند پیدایش و رشد اندیشه باستان گرایی  16
4-2 ظهور باستان شناسی به مثابه یک دانش  16
5-2 رویکرد های نظری دانش باستان شناسی  31
6-2 باستان شناسی و تحولات جهان معاصر  34
7-2 مداخله باستان شناسی در سیاست  38
منابع