خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح می گردد که سرمایه-گذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایه-گذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا می گذارد. مادامی‌که این سرمایه گذاری  در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پس انداز در جامعه به وجود نمی آید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایه گذاری همزمان در همه بخش ها موجب می گردد که فعالیت های جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک می تواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه های تولید و داده های خود را کاهش دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه‌ 8
?-? مبانی نظری پژوهش 9
?-?-? مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو 9
?-?-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون 10
2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی 11
2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی 13
?-?-5 شاخص لایزنر 15
?-?-6 شاخص تکامل یافته بالاسا 16
?-?-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) 17
?-? برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 18
2-?-? تاریخچه برنامه ریزی در ایران 20
2-?-? ساختار برنامه ریزی منطقه ای در ایران 21
2-?-? جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزی کشور 22
2-?-? مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران 24
2-?-?-1 مطالعه های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350 24
2-?-?-2 مطالعه های ستیران 25
2-?-?-3 مطالعه های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران 26
2-?-? ضرورت انجام آمایش 27
2-?-? زمینه‌های قانونی مطالعه های آمایش 29
?-?-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه ای 30
2-?-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه-ها 33
2-?-9 تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین 35
2-? آمایش سرزمین و مزیت نسبی 36
2-? مروری بر مطالعه های تجربی 37
2-?-1 مطالعه های انجام شده در سایر کشورها 37
2-?-2. مطالعه های انجام شده در ایران 38
2-? آشنایی مقدماتی با استان لرستان 40
2-6-1 موقعیت جغرافیایی 41
2-6-2 جمعیت 41
2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی 42
2-6-3-1 کشاورزی 42
?-6-3-2 صنعت 44
2-6-3-3 معدن 45
2-6-3-4 بازرگانی خارجی 47
2-6-3-5 گردشگری 48
2-7 جمع‌بندی 50
منابع