خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه برنامه ریزی و توضیح آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


انسان ها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود، به تدریج بر ضرورت "برنامه ریزی" در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ی ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظام های اجتماعی، مورد توجه قرار دادند.سازمان ها و مؤسسات اداری امروز، به حدی پیچیده شده اند که بدون اقدام به برنامه ریزی های دقیق، امکان ادامه ی حیات ندارند.برنامه ریزی مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی، و پیش بینی شیوه ی مواجهه با آن هاست.(Johnson ,1999:63)

 

 

 

فهرست مطالب
برنامه ریزی34
211 مقدمه34
212 تعریف کاربردی برنامه ریزی34
213 انواع برنامه ریزی35
2131 برنامه ریزی تخصصی35
2132 برنامه ریزی جامع(استراتژیک)26
2133 برنامه ریزی عملیاتی(اجرایی)37
214 مراحل برنامه ریزی38
2141شناسایی مقتضیات موجود(فرصت ها و محدودیت ها) 38
2142 تعیین اهداف کوتاه مدت38
2143 کسب اطلاعات کامل درباره فعالیت های ضروری39
2144 طبقه بندی و تحلیل اطلاعات39
2145 ارائه فرضیه هایی بر مبنای پیش بینی وضعیت آینده40
2146 جستجوی بدیل ها و برنامه های جایگزین40
2147 ارزیابی بدیل های گوناگون40
2148 انتخاب بدیل مناسب41
2 149 تدوین برنامه های فرعی و پشتیبانی41
21410 تنظیم توالی فعالیت ها و جداول زمانی41
21411 بیان برنامه ها در قالب ارقام بودجه و برنامه تخصیص منابع مالی42
21412 ارزیابی میزان پیشرفت کار42
215 مزیت های برنامه ریزی44
216 محدودیت های برنامه ریزی
منابع