خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه پارکینگ و مکانیابی آن با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اغلب پارکینگهای انبوه و گاراژها قبل از سال 1920 موجود بودند.در آن زمان حمل و نقل عمومی ، سرویس دهی مناسبی به مراکز خرید و محلهای کار داشت.اغلب سفرها با وسایل نقلیه ای مانند درشکه انجام می شد و پارک کنار خیابان بسیار محدود بود.تحول در گاراژها در سالهای دهه 1920 شروع شد. در آن دهه گاراژها در مراکز اصلی شهر مکان داده شدند . شاغلین و کسبه ای که دارای اتومبیل شخصی بودند در این گاراژها اتومبیل خود را پارک می کردند؛دلیل آن به خاطر آسیب نرساندن به اتومبیلها توسط افراد مزاحم بود و همچنین در داخل این گاراژها خدماتی از قبیل تعمیرات و رنگ کردن اتومبیل صورت می گرفت.البته در بعضی اوقات هزینه های احداث گاراژها بر عهده استفاده کنندگان  بود.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 21
2-2- پیشینه ی تاریخی پارکینگ 21
2-3- جای پارك 22                                                                                        
2-4- فضا – ساعت 22
2-5- جابجایی(واگردان) 22
2-6-عرضه پارکینگ 22
2-7 -تقاضای پارکینگ 23
2-8-تعیین میزان تقاضای پاركینگ 23
2-9-روابط مربوط به عرضه، كاربری و تقاضای پاركینگ 23
2-10- استخراج میزان عرضه و تقاضای پاركینگ 24
2-11- گروهها و منافع متأثر از پاركینگ 25
2-12- سطح توقف خودرو 25
2-13- حریم و استانداردهای فضای پارك 25
2-14- ترافیك 26
2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک 26
2-16- مدیریت ترافیک 27
2-17- تسهیلات ترافیک 27
2-18- پارکینگ 28
2-19- پاركینگ عمومی 28
2-20- دسترسی به پاركینگ 28
2-21-  برآورد پارکینگ لازم 30
2-22- مشکلات احداث پارکینگ 30
2-23- اشباع پارکینگ 31
2-24- محل پارکینگ .32
2-25-تولید سفر 33
2-26- مطالعات مبدأ و مقصد 34
2-27- برنامه ریزی برای معلولین 34
2-28- تقسیم بندی پارك حاشیه ای بر اساس مدت توقف 37
2-29- استانداردهای خودرو 37
2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ 38
2-31-متوسط مدت زمان پارك : 40
2-32- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارك حاشیه ای 41
2-33-اهمیت احداث پاركینگهای طبقاتی 42
2-34- مقایسه هزینه های ایجاد یك واحد پاركینگ 43
2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور 43
2-36- شاخص های مكان یابی كاربریهای شهری 45
2-37- تأسیسات پارکینگ 48
2-38- سایر فضاهای پارکینگ 52
2-39-انواع پارکینگ 52
2-40-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک 55
2-41- مشکلات احداث پارکینگ 63
2-42- ساز? پارکینگ 63
2-43-مدیریت پارکینگ 64                                                                                                   
2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ 66
2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها 68
2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها 70
2-47- مكانیابی 71
2-48-مکان یابی پارکینگ 71
2-49- اهمیت مكانیابی صحیح در استقرار پاركینگهای عمومی 72
2-50- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ 73
2-51- سیستم اطلاعات جغرافیایی 74
2-52- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری 75
2-53- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل 75
2-54-روش های مکان یابی پارکینگ 76
2-55-نتیجه گیری 80
منابع