خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه پیشینه مطالعاتی بهره وری نیروی کار با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 زهرا قیابکلو در سال (1380) ، به بررسی عوامل مهم تأثیرگذار بر آسایش فیزیکی نیروی کار در رابطه با محیط پیرامون پرداخته و به صورت توصیفی چهار روش مختلف جهت تخمین و تعیین محدوده آسایش مورد ارزیابی قرار داده است. این چهار روش عبارت است از: 1- استفاده  از دمای موثر 2،-تعیین دمای آسایش بر اساس متوسط دمای محیط 3- استفاده ازجدول سایکرومتریک برای تعیین محدوده آسایش 4-تخمین محدوده آسایش براساس شاخص آراء پیش بینی شده (PMV)   را مورد مقایسه قرار داده که نتیجه این مطالعه نشان می دهد روشPMV به دلیل بررسی همزمان معیارهای آسایش از قبیل متغییرهای اقلیمی ، پوشاک و فعالیت کاملترین و دقیقترین روش تعیین محدوده آسایش می باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 1
2-2- مطالعات انجام گرفته در داخل کشور 1
2-3- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 1
منابع