خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه روستایی و ضرورت آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ـ  توسعه روستایی یعنی سهولت دسترسی مولدان به عوامل و نهاده ها و خدمات تولیدی و سرانجام توسعه روستایی یعنی بلوغ اندیشه ها و تلاش پیگیر و اقدام مصمانه روستائیان برای بهسازی جامعه خویش از طریق خودآموزی، خودیاری و همیاری و بدین ترتیب، توسعه روستایی را به قوت می توان مقدمه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز موخره آن در سطح ملی قلمداد کرد (شهبازی، 1375، ص68). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 پیشینه تحقیق 9
2-2 ادبیات تحقیق 12
2-3 برنامه ریزی روستایی 16
2-4 توسعه روستایی 16
2-5 ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی 17
2-6 مفهوم توسعه روستایی 20
2-7 توسعه اقتصادی 21
2-8 انواع سیستم های کشاورزی 31
2-9 پرورش گُل و گیاه 33
منابع