خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه روستایی و مفاهیم مرتبط به آن با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


     -آسایش، حسین، برنامه ریزی روستاییدر ایران،137، انتشارات دانشگاه پیام نور، در مبحث مفاهیم وضوابط خدمات عمومی در روستاهای ایران (چه نوع خدمات روستایی در کدام روستا) با استفاده از روشها ومدلهای تعیین مراکز خدمات روستایی در چهارچوب نظری روشهای برنامه ریزی خدمات را ارائه نموده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
پیشینه تحقیق  6
2-2 مبانی نظری 7
2-2-1- نظریه مکان مرکزی  7
2-2-2- تحلیل پیوند فضایی و سهولت دسترسی 8
2-2-3- رویکرد توزیع خدمات  9
2-2-4-رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی 10
2-2-5-رفتار انسانی و معرفت فضایی 10
2-2-6-حوزه نفوذ  11
2-2-7-حوزه نفوذ شهر رشت 11
2-3-مدلها وتکنیکها 12
2-3-1- - مدل بررسی اندازه مرکزیت(ثقل هندسی) 13
2-3-2- مدلهای کارکردی 13
2-3-3- روش درجه بندی روستاها  13
2-3-4- روش ساده ی جمعیت
منابع