خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جدول داده ستانده و سابقه تاریخی آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


منشأ تحلیل داده- ستانده، جدول «فرانسوا كنه» اقتصاددان، جراح و پزشك معروف فرانسوی در سال 1758 میلادی است كه داد و ستد میان سه طبقه اجتماعی آن دوران را نمایان می‌سازد. تحلیل جدول داده- ستانده متأثر از نظریه تعادل عمومی «لئون والراس» است براین اساس مجموعه اقتصاد یك منطقه، یا كشور و یا حتی اقتصاد كل جهان به صورت نظام واحدی مدنظر گرفته شده و بر اساس آن تحلیل صورت می‌گیرد. 

 

 

 

فهرست مطالب
3-1 جدول داده ستانده 22
3-2 سابقه تاریخی جدول داده- ستانده 23
3-2-1 در جهان 23
3-2-2 در ایران 24
3-3 فروض و ساختار جدول داده- ستانده 25
3-3-1 فروض جدول داده- ستانده 26
3-3-2 ساختار جدول داده- ستانده 26
3-4 ضرایب فنی داده- ستانده و معكوس ماتریس لئونتیف 28
3-4-1 ضرایب فنی داده- ستانده 28
3-4-2 معرفی معكوس ماتریس لئونتیف 30
3-5 معرفی پیوندهای پسین و پیشین 32
3-5-1 پیوندهای پسین و پیشین جزئی (مستقیم) 32
3-5-1-1 پیوند پسین جزئی 32
3-5-1-2 پیوند پیشین جزئی 33
3-5-2 پیوندهای پسین و پیشین كلی راسموسن 33
3-5-2-1 پیوند پسین كلی 33
3-5-2-2 پیوند پیشین كلی 33
3-6-روش¬های محاسبه 34
3-6-1 تجزیه ماتریس لئونتیف 34
3-6-2 روش استراسرت 34
3-6-3 روش سلا 34
3-7 معرفی شاخص‌های ارزیابی بخش انرژی 36
3-7-1 شاخص‌های قدرت انتشار و حساسیت 36
3-7-1-1 شاخص قدرت انتشار 36
3-7-1-2 شاخص حساسیت 37
3-7-2 شاخص اشتغال 37
منابع